dotyczy: możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję w farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne)
DUON Dystrybucja jest zainteresowana pozyskaniem gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne).

Więcej szczegółów - skan dokumentu (format PDF)