Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja ruin unikalnej Grangii Cysterskiej w Winnicy i terenu wokół zabytku”

Do pobrania