Wójt Gminy Krotoszyce informuję wszystkich użytkowników drogi gminnej w Janowicach Dużych o braku możliwości przejazdu na całej jej długości w dniu 18.08.2017 r. od godz. 9:00 do 16:00 w związku z przeprowadzeniem prac remontowych w postaci położenia warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej.

Wszyscy mieszkańcy proszeni są o nie korzystanie w tych godzinach z drogi gminnej, ponieważ wjazd na drogę będzie niemożliwy do momentu uzyskania trwałej nawierzchni.

Za utrudnienia przepraszamy.