Wójt Gminy Krotoszyce informuję wszystkich użytkowników drogi gminnej nr 108464D działki nr 142/2, 162/1 w Janowicach Dużych
o braku możliwości przejazdu na całej jej długości
w dniu 24.08.2017 r. od godz. 9:00 do 16:00
w związku z przeprowadzeniem prac remontowych.