Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017r. w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, które rozstrzygnęło Konkurs fotograficzny „Kraina Wygasłych Wulkanów”. Do konkursu zgłosiło się 15 osób, a łączna liczba nadesłanych zdjęć to 55 szt. Spośród 51 zakwalifikowanych fotografii, Komisja postanowiła nagrodzić 12 – o największej wartości estetycznej i edukacyjnej. Fotografie te są aktualnie zlecone do wydruku wielkoformatowego, a następnie na stałe zostaną umieszczone w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w celach edukacyjno-promocyjnych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, jednak nie zdradzamy jeszcze ich nazwisk.

Skład Komisji konkursowej:
- Ewelina Rozpędowska – Przewodnicząca Komisji, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, geolog
- Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja
- Piotr Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
- Małgorzata Świderska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
- Maciej Ptak – geolog, edukator w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Wystawa pokonkursowa odbędzie się 26 sierpnia br. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych, w godzinach 15:00 – 19:00. Podczas wystawy, o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Kraina Wygasłych Wulkanów” i wręczenie nagród oraz dyplomów. Przypomnijmy, że nagrodami w konkursie są bony w wysokości 500zł brutto za I miejsce oraz 100zł brutto za każde wyróżnienie. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma od nas upominki. W czasie trwania wystawy będą wyświetlane wszystkie nadesłane fotografie.

Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość wszystkich uczestników konkursu fotograficznego „Kraina Wygasłych Wulkanów”, ich rodzin, znajomych, jak również członków Komisji konkursowej, członków naszego Stowarzyszenia oraz przyjaciół i miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów. Zapraszamy również tych najmłodszych, ponieważ w tym dniu dla nich pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz lokalni Artyści przygotowali niezwykle ciekawe Kaczawskie Warsztaty Artystyczne - http://sudeckazagroda.pl/kaczawskie-warsztaty-artystyczne-2/.

Do zobaczenia w Dobkowie!

Wydarzenie i nagrody współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.