P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XXVI SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce