Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w wojewódzkim konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska”. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 marca do 20 kwietnia.

Więcej informacji o konkursie (format PDF)
KARTA zgłoszenia do konkursu (format PDF)
Oświadczenie uczestnika konkursu (format PDF)
Regulamin konkursu (format PDF)