Statystyczne badania ankietowe    gospodarstw domowych w 2018 r.Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju, Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Więcej informacji - plakat, ulotka (format PDF)
Badanie GUS, budżetów gospodarstw domowych, od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (format PDF)
Badanie GUS, Spójności Społecznej od 5 lutego do 30 maja 2018 r. (format PDF)
Badanie GUS, uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, od 3 do 20 kwietnia 2018 r. (format PDF)
Weż udział w badaniach - WARTO WIEDZIEĆ (format PDF)