Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/ 2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 06.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do użyczenia nieruchomość oznaczoną numerem 99/1 o pow. 1,7900 ha położoną w obrębie Janowice Duże stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Treść Zarządzenia Nr 42/2018 (format PDF)
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 42/2018 (format PDF)