Nabór wniosków przez ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstw oraz pomoc na rozwój usług rolniczych

 
Rozmiar czcionki:

Rusza nabór wniosków przez ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstw oraz pomoc na rozwój usług rolniczych !!!

30 listopada ruszył nabór wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania  "Modernizacja gospodarstw rolnych"’ może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha , który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys.zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające , powiększających obszar nawadniania lub nawadnianie już istniejących. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na : budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru . magazynowanie, uzdatnianie wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem

Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą dalej rozwijać swoją działalność. O dofinansowanie na "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" może ubiegać się osoba fizyczna , prawna , jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniające wymagane kryteria .

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR .Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową . Dokumenty o przyznaniu pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., n inwestycje w nawadnianie gospodarstw - do 28 stycznia przyszłego roku .

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia