Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
                                              UWAGA! - WAŻNE!

Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Krotoszyce prosi wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające/użytkujące bez tytułu prawnego mienie gminne w postaci gminnych dróg śródpolnych, o składanie
do dnia 30 sierpnia 2017 r. w tutejszym urzędzie gminy wniosków o uregulowanie stanu prawnego władania mieniem gminnym (poprzez wykupienie lub dzierżawę).

Od dnia 01 września 2017 r. wobec wszystkich osób, u których podczas kontroli zostanie ujawnione posiadanie/użytkowanie bez tytułu prawnego ww mienia gminnego, wszczęte będzie postępowanie podatkowe w celu dochodzenia należności podatkowych za okres 5 lat oraz postępowanie cywilne w celu dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie
z mienia gminnego.

                                                                   Beata Castañeda Trujillo
                                                                   Wójt Gminy Krotoszyce

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00
tel. kom. 512-267-679

PRZERWA w dostawie wody

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W miejscowości Czerwony Kościół w dniu 18.10.2017 nastąpiła PRZERWA w dostawie wody związane jest to z awarią sieci wodociągowej u dostawy wody.
Planowany termin zakończenia prac w dniu dzisiejszym ok. godz. 19-20.

Prosimy o wyrozumiałość.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w październiku

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że w październiku 2017 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej, na terenie gminy Krotoszyce odbędzie się ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Więcej informacji - harmonogram (format PDF)

Selektywna zbiórka popiołu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy w Krotoszycach informuje, że w najbliższym czasie firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o., po zawarciu umowy użyczenia zaopatrzy zainteresowane osoby gromadzące selektywnie popiół w pojemnik do jego przechowywania.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania w Urzędzie Gminy w Krotoszycach tel 76 88 78 421 wew.15, lub w firmie: P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o. tel. 77 433 06 82 w godzinach od 7:30- 15:00 w terminie do 03 listopada 2017 r.

Czytaj więcej: Selektywna zbiórka popiołu

Rozpoczęły się prace na kolejnej drodze, którą gmina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Remon drogiOd października br. rozpoczęły się roboty budowlane na drodze prowadzącej z Kościelca do Tyńczyka Legnickiego, która stanowiła drogę dojazdową do budynków mieszkalnych po byłym PGR. Prace wykonywane są przez wyłoniona w drodze przetargu spółkę Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane z Wrocławia oddział w Złotoryi. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac planowane jest do dnia 15 listopada br., a ich wartość wynosi 426.131,20 zł. Na ten cel gmina pozyskała bezzwrotna dotację od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Czytaj więcej: Rozpoczęły się prace na kolejnej drodze, którą gmina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych

Siłownia zewnętrzna w Winnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy sołectwa Winnica śmiało już mogą korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej, która została wykonana na boisku sportowym. W ramach zrealizowanego projektu, 50 % kosztów sfinansowanych zostało z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Program „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Czytaj więcej: Siłownia zewnętrzna w Winnicy

Informacja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce oraz Studio ABM Sp. z o.o. z Wrocławia informuje, że w dniu 20 października w godzinach od 15:00 do 02:00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze gminnej pomiędzy miejscowością Tyńczyk Legnicki a skrzyżowaniem z drogą powiatową (Warmątowice Sienkiewiczowskie).
Studio ABM Sp. z o.o., na wskazanym odcinku drogi realizować będzie zdjęcia do produkcji serialu pt. "Exlex".
Zaleca się objazd przez miejscowość Kozice.

Za utrudnienia przepraszamy.

Środki PROW na budowę lub modernizację dróg lokalnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Odbudowa drogiGmina Krotoszyce otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu PROW 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej nr 108464D, działki nr 142/2,162/1, obręb Janowice Duże. Łączna wartość zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyniosła 319.514,38 złotych, w tym dofinansowanie w kwocie 203.306 złotych.

Czytaj więcej: Środki PROW na budowę lub modernizację dróg lokalnych

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia