I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00

W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. Urząd Gminy Krotoszyce
czynny będzie w godzinach 7.00 – 15.00


UWAGA! Zmiana konta dochodów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2015 roku nastąpiła zmiana dotychczasowego konta dochodów gminy o nazwie: Urząd Gminy Krotoszyce nr 45 8649 1015 2001 0000 0303 0003 na nowe konto:

Gmina Krotoszyce Nr 62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

W związku z powyższym wpłaty podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wodę i ścieki, odpady komunalne, należności z tytułu czynszów oraz pozostałe dochody gminy należy od dnia 01.01.2015 r. dokonywać na nowe konto.
 

Spotkania Konsultacyjne - Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miast Wojcieszów i Złotoryja do aktywnego udziału w pracach nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Już od 12 sierpnia br. rozpoczynamy Spotkania Konsultacyjne w każdej gminie.

Spotkanie Konsultacyjne na terenie Gminy Krotoszyce odbędzie się 08.09.2015r. w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach ul. Piastowska 40A od godz. 16.00

Serdecznie zapraszam
Beata Castaneda Trujillo
Wójt Gminy Krotoszyce

Skarb Lasu Mnichów, 13 września 2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Skarb Lasu Mnichów, 13 września 2015

„Skarb Lasu Mnichów” – spotkanie na Szlaku Cysterskim to odbywająca się od ponad 30 lat jednodniowa pielgrzymka na Kalwarię w Męcince trasą kapliczek drogi krzyżowej z 1740 roku rozsianych wokół góry Górzec w Parku Krajobrazowym „Chełmy”.

Czytaj więcej: Skarb Lasu Mnichów, 13 września 2015

Zapytanie cenowe

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „Remont budynku świetlicy w miejscowości Janowice Duże”.

Termin złożenia oferty: do dnia 04.09.2015r., godz. 12.00

Szczegóły, Zapytanie cenowe (format PDF)
Załącznik, Przedmiar robót (format PDF, 4.5 MB)
Załącznik, Formularz ofertowy (format DOC)

Praca w Niemczech przy opiece osób starszych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 28 sierpnia 2015 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że zgodnie z krajowym systemem monitorowania suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na dzień 20 VIII 2015 rok na terenie Gminy Krotoszyce wystąpiły szkody w uprawach: ziemniaki, warzywa gruntowe, kukurydza na kiszonkę, buraki cukrowe, rośliny strączkowe.

W związku z powyższym rolnicy mogą zgłaszać zaistniałe szkody poprzez złożenie wniosku o oszacowanie szkód w terminie do 28 sierpnia 2015 roku.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy (zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe składanych do ARiMR) oraz zwierzęta hodowlane w gospodarstwie w 2015r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (76) 8878421 w 22.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r.

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce „w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 25.08.2015r do 25.09.2015r.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 53/2015, załączniki (format PDF)

Informacja - Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, spotkanie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja z Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie spotkania na temat: „Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich”.
W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

Dokument - treść informacji (format PDF)

Informacja o wyborze oferty

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce jako Zamawiający w postępowaniu na wykonanie siłowni zewnętrznej na stadionie sportowym w Krotoszycach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Więcej szczegółów (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia

WKU Głogów

WKU Głogów