I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00

W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. Urząd Gminy Krotoszyce
czynny będzie w godzinach 7.00 – 15.00

UWAGA! Zmiana konta dochodów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2015 roku nastąpiła zmiana dotychczasowego konta dochodów gminy o nazwie: Urząd Gminy Krotoszyce nr 45 8649 1015 2001 0000 0303 0003 na nowe konto:

Gmina Krotoszyce Nr 62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

W związku z powyższym wpłaty podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wodę i ścieki, odpady komunalne, należności z tytułu czynszów oraz pozostałe dochody gminy należy od dnia 01.01.2015 r. dokonywać na nowe konto.
 

Bolkowickie Święto Pstrąga - 9 sierpnia 2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wycieczka edukacyjna do Raczkowej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wycieczka edukacyjna do RaczkowejW dniu 30.07.2015 czterdziestoosobowa grupa dzieci z terenu gminy Krotoszyce uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Raczkowej. Dzieci mogły podziwiać z bliska warunki życia ludów koczowniczych Wielkiego Stepu Azji Środkowej.

Czytaj więcej: Wycieczka edukacyjna do Raczkowej

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r.

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 50/2015, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 - Projekt programu (format PDF)

Zapytanie cenowe - „Wykonanie siłowni zewnętrznej na stadionie sportowym w Krotoszycach”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie siłowni zewnętrznej na stadionie sportowym w Krotoszycach”.
Termin wykonania 16 października 2015 r

Wykaz urządzeń:

  1. Krzesło: dwustanowiskowe krzesło do wyciskania na pylonie – 1 sztuka,
  2. Orbitrek: dwustanowiskowe na pylonie - 1 sztuka,
  3. Rower: dwustanowiskowy na pylonie – 1 sztuka,
  4. Wioślarz: dwustanowiskowy na pylonie – 1 sztuka.

Dokument - Zapytanie cenowe (format PDF)
Inwentaryzacja powykonawcza boiska i przyłączy (format PDF)
Formularz oferty (format PDF)

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu kraju w latach 2015-2019

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Starostwo Powiatowe w Legnicy w ślad za pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ- RŚ.7080.1.2015.MJ informuje, że zgodnie z art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami) w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5 letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu kraju w latach 2015-2019.

Dokument -  treść pisma (format PDF)

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków Pola Bitwy nad Kaczawą nie będzie wydana w terminie określonym w art. 35 k.p.a i jednocześnie wskazuje nowy termin załatwienia sprawy: 30 październik 2015 r.

Pełna treść obwieszczenia (format PDF)

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Drukuj
Rozmiar czcionki:

 Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Czytaj więcej: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Remont dachu na świetlicy w Czerwonym Kościele

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Trwają prace związane z remontem dachu na świetlicy w sołectwie Czerwony Kościół.

Remont dachu na świetlicy w Czerwonym Kościele Remont dachu na świetlicy w Czerwonym Kościele

Czytaj więcej: Remont dachu na świetlicy w Czerwonym Kościele

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia

WKU Głogów

WKU Głogów