Aktualne wysokości stawek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

I. Stawki od nieruchomości zamieszkałych:
1) 28 zł od każdego mieszkańca na miesiąc;
2) 27 zł od każdego mieszkańca w przypadku zdeklarowania kompostownika – dotyczy wyłacznie domów jednorodzinnych;

II. Stawki od właścicieli nieruchomościach niezamieszkałych,na której jest prowadzona działalność gospodarcza oraz cmentarze, miesięczna wysokość stawki za pojemnik o wielkości:
1) 120 l - 5,91 zł,
2) 240 l - 11,82 zł,
3) 1100 l - 54,17 zł.