Gmina Krotoszyce wyłoniła w postępowaniu przetargowym wykonawcę - firmę Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, który będzie zajmował się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy do 31 grudnia 2020 roku.

Pełna treść informacji