Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania: sprzedaż węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie” Gmina Krotoszyce będzie dysponować węglem z polskich kopalni „Piast – Ziemowit” oraz „Wesoła.

Dostarczony węgiel posiada certyfikaty wystawione przez PGG S.A. Katowice

Gmina będzie dysponować węglem typu: kostka, orzech, groszek.

Cena zakupu jednej tony paliwa stałego wynosi 1 849,99 złotych brutto.
Przykładowo przy zakupie:

  1. 0,5 tony węgla kwota do zapłaty wynosi: 925,00 zł
  2. 1 tona węgla kwota do zapłaty wynosi: 1 849,99 zł
  3. 1,5 tony węgla kwota do zapłaty wynosi: 2 774,99 zł

Informację o wysokości opłaty za węgiel oraz terminie odbioru zadeklamowanej partii węgla przekaże pracownik Urzędu Gminy Krotoszyce telefonicznie bądź mailowo.

Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu wpłaty na wydzielony rachunek bankowy kwoty za zadeklarowaną ilość danego rodzaju węgla.

Po dokonaniu opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę uprawniającą do odbioru węgla z firmy BUD-TRANS-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Piastowska 76, 59-223 Krotoszyce.

Informujemy, iż dany rodzaj węgla będzie wydawany wg kolejności złożonych wniosków w tut. Urzędzie.

Koszty transportu ze składu do domu stanowi dodatkową opłatę ustaloną indywidualnie ze Składem i ponosi ją mieszkaniec.