"Bliska przestrzeń" w Gminie Krotoszyce

Konsultacje społeczne

 
Rozmiar czcionki:

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Wójta Gminy Krotoszyce Wojciecha Woźniaka możliwe jest realizowanie konsultacji społecznych na terenie wsi Szymanowice i Krajów. Pozyskano grant w wysokości 24 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będą odbywały się następujące spotkania:
1)spotkanie otwarte w świetlicy wraz ze spacerem badawczym na terenie objętym opracowaniem dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 112/2 obręb Szymanowice
2) spotkanie otwarte w świetlicy Krajów dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 (część) i 36 (część)

Na stronie internetowej www.krotoszyce.pl.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” znajduje się narzędzie internetowe udostępnione przez Fundację Bliska Przestrzeń, gdzie każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi oraz wypełnić ankietę nt. planowania przestrzennego w gminie, do czego zachęcamy serdecznie!

LINK DO ANKIETY ON-LINE (link)

POBIERZ - Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Krotoszyce (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia