Podziękowania dla mieszkańców gminy Krotoszyce za wsparcie udzielone ukraińskim uchodźcom.

herb gminy                                                                                                                                                                                      

 

 

Szanowni Państwo!

          W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie uprzejmie dziękuję za wszelką ofiarność i wsparcie udzielone naszym ukraińskim sąsiadom, którzy wskutek bestialskiej wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny znaleźli schronienie na terenie naszej gminy. Udzielona przez Państwa pomoc świadczy nie tylko o wielkim sercu, ale także zrozumieniu dla działań podjętych przez Gminę Krotoszyce, zmierzających do zapewnienia ofiarom wojny godnego funkcjonowania.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i okazanej pomocy udało się zapewnić miejsca bezpiecznego pobytu dla bardzo wielu osób.

Gmina Krotoszyce podjęła różne formy pomocy i wsparcia uchodźcom. Organizowane były zbiórki niezbędnych i codziennych rzeczy w placówkach szkolnych, w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przez Parafię Krotoszyce oraz przez MDP i Ochotnicze Straże Pożarne. W szkołach i przedszkolach stworzyliśmy miejsca nauki i opieki dla ukraińskich dzieci oraz organizowane był kursy nauki języka polskiego finansowanego przez KGHM Polska Miedź S.A.

Wsparcie docierało z wielu kierunków i miało różny charakter. Ale chyba najważniejszym jej przejawem była i jest indywidualna i bezinteresowna życzliwość ze strony takich ludzi jak Państwo – osób, które oferowali i oferują nadal uchodźcom pomoc rzeczową, finansową i dach nad głową we własnych domach. Przyjmuję to z wdzięcznością i najwyższym uznaniem wobec Państwa wrażliwości i szlachetnej postawy.
Za to wszystko chciałbym z całego serca podziękować.

 

wojt

 

                   Wojciech Woźniak

             Wójt Gminy Krotoszyce