do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza: organizacje pozarządowe; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; związki zawodowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/pomoc-ukrainie/18258,Mikrodotacje-na-wsparcie-dolnoslaskich-organizacji-udzielajacych-pomocy-uchodzco.html Pan Wojewoda będzie zobowiązany, jeżeli zechcą Państwo przekazać zaproszenie organizacjom działającym na terenie Państwa gmin i powiatów.