Analiza wyników pomiaru arsenu w pyle zawieszonym PM10 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla miasta Legnica.


Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu