Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 09.03.2023 do godz. 11:00 dnia 11.03.2023
Obszar: Kaczawa górna do Dunina (dolnośląskie)
Przebieg: W związku opadami i topnieniem pokrywy śniegu możliwe są wzrosty stanu wody na górnej Kaczawie do strefy stanu ostrzegawczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%