Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kłodzki(69), ząbkowicki(55)

Ważność od godz. 12:00 dnia 19.07.2022 do godz. 20:00 dnia 21.07.2022

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się upał.

Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C.

Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.

Pełna treść ostrzeżenia