Przedmiot zapytania: Pełnienie funkcji Inspektora technicznego, sprawującego nadzór techniczny nad realizacją zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Inspektor techniczny"

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie