Dotyczy przeprowadzonego zapytania ofertowego nr ZW.271.10.2021 na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tabliczek pamiątkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii realizowany”

Treść informacji - format pdf

Treść informacji - format edytowalny