Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 4/2022 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 4

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są Uchwałą Nr XIX/134/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce oraz Uchwałą Nr XIX/135/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.

Uchwała nr 134

Uchwała nr 135

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2022/2023 określony został w zarządzeniu nr 7/2022 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 7

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach.