Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 15 marca do 30 marca 2023r.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Krotoszyce ,za pośrednictwem poczty na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, lub przesyłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z terenu gdzie nieplanowana jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi:

  1. dla przydomowych oczyszczani ścieków do budynków jednorodzinnych do 80% udokumentowanych kosztów jednak w wysokości nie większej niż 10 000 złotych,
  2. dla przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków wielorodzinnych do 80% udokumentowanych kosztów jednak w wysokości nie większej niż 20 000 złotych,
  3. dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze do 60% udokumentowanych kosztów jednak w wysokości nie większej niż 4 000 złotych.

Wysokość zaplanowanych środków w budżecie gminy na dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł , w związku z tym ilość przyjętych i zakwalifikowanych wniosków jest ograniczona. Liczy się kolejność składania wniosków.

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

 

Dofinansowaniu podlegają:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:

  • na złożu biologicznym lub
  • przy udziale osadu czynnego.
Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
  1. na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną średnica 315 mm.
  2. badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego
Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych zbiorczą kanalizacją sanitarną, a dopiero w dalszej kolejności na pozostałych terenach oraz budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego.
Zasady udzielania dotacji oraz wszelkie informacje i wzory dokumentów zawarte są w Uchwale Nr XXII /186/2021 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2021r.

 

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce oraz na stronie internetowej Urzędu. Lista zakwalifikowanych wniosków będzie dostępna po upływie terminu składania, w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce.

 

Informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pokój nr 22 , także pod numerem telefonu: 76-8878-421 wew. 22 oraz na stronie www.krotoszyce.pl


Załączniki: