Z dniem 21 września 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce w dniach:

  • poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:00-15:00;
  • środa w godz. 7:00 -16:00; 
  • piątek w godz. 7:00 – 14:00.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Podajemy telefon do kontaktu w razie pytań czy wątpliwości: 76 887 84 21 wew. 22

Dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą:

  • 3 000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilanym peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilanie drewnem kawałkowym;
  • 500,00 zł - w przypadku gdy głównych źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Pełna treść informacji