W dniu 18 października 2022 r. nastąpiło przekazanie tabletów dla Radnych Gminy Krotoszyce

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Gmina Krotoszyce pozyskała grant w wysokości 100 000 zł.

W ramach grantu samorząd zakupił nowy sprzęt komputerowy wraz z konfiguracją i jego wdrożeniem oraz dokonał cyfryzacji Rady Gminy Krotoszyce. Nowym sprzętem są m.in.:

  1. laptopy oraz monitor interaktywny dla szkół oraz
  2. tablety wraz z systemem obsługi rady, na który składają się: system do głosowania, systemem do transmisji obrad, systemem do transkrypcji tekstu oraz system konferencyjny dla Rady Gminy Krotoszyce.

W dniu 18 października 2022 r. nastąpiło przekazanie tabletów dla Radnych Gminy Krotoszyce oraz szkolenie dotyczące obsługi zainstalowanych systemów. Przekazany sprzęt ma umożliwić pracę rady na sesjach prowadzonych w urzędzie oraz sesjach zdalnych, prawidłowo w sposób rozpoznawany wyświetlać tekst na filmie z obrad oraz doprowadzić do rezygnacji z obiegu papierowego dokumentów pomiędzy urzędem a Radą Gminy. Poszczególne działania są realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Treść informacji