Informacja o badaniu ankietowym tj. Uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ na temat krajowych i zagranicznych, prywatnych i służbowych wyjazdów członków gospodarstw domowych w badanym kwartale roku.

Ulotka PKZ (format PDF)
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (format PDF)
Podróże nierezydentów (cudzoziemców) do Polski (format PDF) (format PDF)