miniaturaDobiegają końca prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babin. Prace budowlane prowadzone były przez Firmę Budowlaną "FOBIS" Sp. z o.o. z Lubina.

Wartość inwestycji wyniosła 324.229, 43 zł, w tym środki pozyskane z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego 182.490 zł.

droga001


droga002