Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce” otrzymało dofinansowanie projektu pt.: „Cuda naszej kultury” od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii i Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE.

Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego gminy Krotoszyce w nawiązaniu do jubileuszu 500-lecia ołtarza w Kościele Parafialnym w Krotoszycach. W ramach projektu przygotowano uroczystość jubileuszową angażując w nią organizacje lokalne oraz wiele pokoleń mieszkańców. W ramach projektu przygotowano: dekoracje, przestawienie teatralne młodzieży ukazujące żywoty 4 świętych dziewic znajdujących się na ołtarzu, program artystyczny podczas festynu oraz wydano ulotkę ma temat ołtarza.

Kwota dofinansowania to 2.300 zł, wkład własny finansowy stowarzyszenia to 115 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realizację tego cennego historycznego przedsięwzięcia.

loga