INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Krotoszyce uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Krotoszyce wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Krotoszyce winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce lub do pobrania w Urzędzie Gminy Krotoszyce pok. 22.

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce (sekretariat) osobiście lub pocztą do dnia 25.10.2019 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

POBIERZ: Deklaracja INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM (format DOCX)