Do dnia 15 listopada 2019r.będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu , w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy wraz z protokołem.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą w 2019 r. należy wraz z protokołem złożyć w Burze Powiatowym ARiMR w Legnicy.

Uwaga:Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu

Pełna treść informacji (format PDF)