Przedmiot sprzedaży: Kostka kamienna granitowa - ilość 700 ton

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy