Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 556 położonej w Wilczycach, który odbędzie się dnia 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce

Lista osób zakwalifikowanych (format PDF)