logo efr

Gmina Krotoszyce pozyskała środki unijne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ruin i terenu grangii cysterskiej w Winnicy, działka nr 387 w obrębie 0017 Winnica jednostka ewidencyjna 0209032 Gmina Krotoszyce”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Celem operacji jest poprawa stanu technicznego ruin oraz udostępnienie ich dla turystów. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową o przyznanie dofinansowania wynosi 476.923,87 zł , w tym kwota dofinansowania 303.466,00 zł. W chwili obecnej gmina będzie przystępować do wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na październik 2019 roku.