Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetaru nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich"

Pełna treść informacji (format PDF)