P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XXIII SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 29 kwietniaa 2021 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce