w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić żyjących spadkobierców i potwierdzić ich prawa do spadku po zmarłej Stanisławie Młynarczyk. Wzywam ponownie potencjalnych spadkobierców po zmarłej do ujawnienia swoich praw do spadku.

Pełna treść obwieszczenia