Wójt Gminy Krotoszyce informuje , iż nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni został zakończony z powodu wyczerpania limitu zabezpieczonych środków na ten cel w budżecie gminy.