Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 29 stycznia do 09 lutego 2024r.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Krotoszyce , za pośrednictwem poczty na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, lub przesyłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z terenu gdzie nieplanowana jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi :

  1. dla przydomowych oczyszczani ścieków do budynków jednorodzinnych do 80% udokumentowanych kosztów jednak w wysokości nie większej niż 10 000 złotych,
  2. dla przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków wielorodzinnych do 80% udokumentowanych kosztów jednak w wysokości nie większej niż 20 000 złotych,

Wysokość zaplanowanych środków w budżecie gminy na dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł , w związku z tym ilość przyjętych i zakwalifikowanych wniosków jest ograniczona. Liczy się kolejność składania wniosków.

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Dofinansowaniu podlegają:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:

  • na złożu biologicznym lub
  • przy udziale osadu czynnego.

Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:

  1. na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną średnica 315 mm.
  2. badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego

Zasady udzielania dotacji oraz wszelkie informacje i wzory dokumentów zawarte są w Uchwale Nr XXII /186/2021 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2021r.

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce oraz na stronie internetowej Urzędu. Lista zakwalifikowanych wniosków będzie dostępna po upływie terminu składania, w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce.

Informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pokój nr 22 , także pod numerem telefonu: 76-8878-421 wew. 22 oraz na stronie www.krotoszyce.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych