Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, DROGOWNICTWA I OCHRONY PPOŻ

w Urzędzie Gminy Krotoszyce

Pełna treść