Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że od dnia 18 września 2023 roku Gmina Krotoszyce rozpoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego (groszek – 10 ton ), zarówno dla mieszkańców gminy Krotoszyce jak i osób spoza gminy.

Sprzedaż prowadzona jest przez skład opału: ul. Piastowska 76, 59-223 Krotoszyce

Cena zakupu węgla wynosi 1650,00 zł za tonę.

Aby dana osoba mogła zakupić węgiel powinna zrealizować następujące kroki:

  • • udać się do Urzędu Gminy w Krotoszycach, po odbiór informacji o wysokości opłaty do poniesiona oraz wypełnić oświadczenie, że nabyty węgiel nie zostanie przeznaczony do dalszej sprzedaży, a następnie dokonać płatności;
  • udać się do składu opału i przedstawić dokument zapłaty osobie wydającej węgiel;
  • osoba może skorzystać z transportu oferowanego przez dany skład opału lub odebrać węgiel we własnym zakresie,
  • usługa dowozu i workowania jest dodatkowo płatna na składzie opału.