Bezpieczeństwo pracy rolnika, jego bliskich, osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, jest zależne przede wszystkim od postawy człowieka, jego zaangażowania i świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy. Działając na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, Kasa upowszechnia zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.


 Bezpieczeństwo w siedlisku gospodarstwa rolnego - pełna treść