W dniu 28 czerwca podczas XLII Sesji Rady Gminy Krotoszyce Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2022 rok.

Udzielenie absolutorium było poprzedzone otrzymaniem wotum zaufania oraz pozytywnym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za działania realizowane w 2022 roku. W imieniu własnym i Pani Skarbnik serdecznie dziękuję Radzie Gminy za współpracę, konstruktywną krytykę i możliwość dialogu aby rozwijać naszą gminę i zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Podczas sesji odbyło się również pożegnanie Pani Ewy Mirek - Skarbnika Gminy w latach 2017 -2023, która w bieżącym roku przechodzi na emeryturę.

Podziękowania i gratulacje złożyli Wójt Gminy Wojciech Woźniak, Radni Rady Gminy Krotoszyce oraz sołtysi i kierownicy.

Radny składa podziękowania Pani skarbnik
Wspólne zdjęcie wójta i skarbnik
Przewodniczący rady gminy składa podziękowania Pani skarbnik
Wspólne zdjęcie wójta i skarbnik
Radni składają podziękownia Pani skarbnik
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5