Od poniedziałku (16.01) ruszają konsultacje społeczne wśród mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Głównym celem SUMPA jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców. Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. SUMP LGOF jest planem działań skierowanych do 35 jednostek samorządu terytorialnego!

Pełna treść informacji

Treść ankiety: https://tiny.pl/wjkdz