Gmina Krotoszyce realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Program jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa. Umowa obejmuje moduł 3.

Wartość dofinansowania– 16 000,00 zł (60%)
Udział środków własnych Gminy Krotoszyce - 4 000,02 (40%)
Całkowita wartość zadania – 20 000,00 zł (100%)

Pełna treść