Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wpis do rejestru zabytków Pola Bitwy nad Kaczawą.

Pełna treść obwieszczenia (format PDF)