Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że zgodnie z krajowym systemem monitorowania suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na dzień 20 VIII 2015 rok na terenie Gminy Krotoszyce wystąpiły szkody w uprawach: ziemniaki, warzywa gruntowe, kukurydza na kiszonkę, buraki cukrowe, rośliny strączkowe.

W związku z powyższym rolnicy mogą zgłaszać zaistniałe szkody poprzez złożenie wniosku o oszacowanie szkód w terminie do 28 sierpnia 2015 roku.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy (zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe składanych do ARiMR) oraz zwierzęta hodowlane w gospodarstwie w 2015r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (76) 8878421 w 22.