Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „Remont budynku świetlicy w miejscowości Janowice Duże”.

Termin złożenia oferty: do dnia 04.09.2015r., godz. 12.00

Szczegóły, Zapytanie cenowe (format PDF)
Załącznik, Przedmiar robót (format PDF, 4.5 MB)
Załącznik, Formularz ofertowy (format DOC)