Dobiegła końca inwestycja przebudowy drogi transportu rolnego w Czerwonym Kościele

Inwestycja przebudowy drogi transportu rolnego w Czerwonym Kościele