UWAGA mieszkańcy! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 informuje o możliwościach korzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych i wizyt u psychologa. Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 w budynek Starostwa Powiatowego pok. 355, III Piętro.

PRAWNIK przyjmuje:
- każdy czwartek od 15:30 do 17:00
PSYCHOLOG przyjmuje:
- każda środa od 8:00 do 10:00
- każdy piątek od 14:00 do 16:00

Porady specjalistów udzielane będą po wcześniejszym umówieniu wizyty w pok.353 lub telefonicznie 76/72-43-542 ; 76/72-43-467

Spotkania grupy wsparcia (format pdf)
Oferta pomocy zespołu interwencji kryzysowej (format pdf)